De antroposofische vereniging 

De Antroposofische Vereniging is een vereniging waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar kunnen spreken over antroposofie, maar ook een inspiratie kunnen vinden om gezamenlijk activiteiten te ontplooien. Binnen een Algemene Antroposofische Vereniging die haar centrum in Dornach (Zwitserland) heeft, zijn landelijke verenigingen en regionale groepen actief.

De Antroposofische Vereniging is een open vereniging voor iedereen die zich aangetrokken voelt tot de antroposofie en die zich daarin wil verdiepen. Iedereen met belangstelling voor antroposofie kan lid worden. Aan het lidmaatschap is, behalve het voldoen van de contributie, geen voorwaarde of verplichting verbonden. Het gaat om de vrije ontplooiing van elk individueel mens en er zijn geen dogma’s of regels die moeten worden nageleefd.

Naast de vereniging is er de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap, die zetelt in Dornach (Zwitserland) maar wereldwijd afdelingen heeft. Hier wordt op verschillende terreinen wetenschappelijk onderzoek gedaan om de antroposofie inhoudelijk verder te ontwikkelen. Het lidmaatschap van de antroposofische vereniging kan ook gezien worden als een ondersteuning van de antroposofie zelf en de ontwikkeling die de Vrije Hogeschool beoogt.

Er zijn in Nederland verschillende regionale, zelfstandige groepen, die regelmatig bijeenkomsten houden. Deze groepen zijn vanzelfsprekend verschillend van karakter al naar gelang de mensen die daar leven en werken. Het centrum van de Nederlandse Antroposofische Vereniging is in Zeist waar het landelijk secretariaat gevestigd is.

De eerste paragraaf van de statuten van de Vereniging luidt: ‘De Antroposofische Vereniging beoogt een vereniging te zijn van mensen, die het zieleleven van de individuele mens en van de gemeenschap der mensen op basis van een waarachtig inzicht in de geestelijke wereld willen bevorderen.’

Contact: de Antroposofische Vereniging in Zeist (tel. 030-69.18.216)
Internet: www.antroposofie.nl

print deze pagina...

© Antroposofie in Friesland 2010-2021