Z.A. Schermann 

Antroposofisch arts, Arts-acupuncturist

Na twintig jaar huisartsenpraktijk werkt Dr. Schermann sinds september 2011 enkel als consultatief arts. Dat betekent dat ieder die zich aangesproken voelt, onafhankelijk van woonregio, een afspraak kan krijgen.

De antroposofische geneeskunde staat centraal.
Dr. Zoltán Schermann heeft zich autoriteit verworven in de hartauscultatie naar Dr. Kaspar Appenzeller.
Het beluisteren van het hart, als waarnemingsorgaan van alle zich binnen de mens afspelende processen, geeft de mogelijkheid om – in samenhang met het verhaal van de patiënt en het uiterlijke beeld – tot een gefundeerde diagnose en een op de persoon afgestemde behandeling te komen. Continue scholing blijft deze manier van kijken/luisteren verdiepen.
Aanvullend maakt Dr. Schermann gebruik van de tong- en polsdiagnostiek zoals die in de TCM – Traditional Chinese Medicine – ontwikkeld is.

Voor de therapie gaat het steeds om een op ieder mens – volwassene of kind – individueel afgestemde benadering.
‘Corylus, praktijk voor biografiek en geneeskunst’ is ontstaan uit een samenwerkingsverband met Anne Crivits.

Voor het maken van afspraken:

058-288 55 88

www.praktijkcorylus.nl

Praktijkadres:
Zevenblad 15
8935 RK Leeuwarden

print deze pagina...

© Antroposofie in Friesland 2010-2021