Rudolf Steiner 

Rudolf Steiner (1861-1925) is de grondlegger van de antroposofie, de moderne geesteswetenschap.
Zijn enorme, niet aflatende werkenergie is zichtbaar in duizenden voordrachten, geschriften, boeken, brieven en genoteerde persoonlijke gesprekken. Hij begeleidde en inspireerde de mensen van zijn tijd en vele vernieuwingen op terreinen van kunst, wetenschap en religie werden in praktijk gebracht volgens zijn aanwijzingen.

Zijn werken en ideeën zijn ook nu nog steeds een inspiratie voor vele mensen over de hele wereld. En vele daarvan zijn in de antroposofische werkgebieden, zoals pedagogie, landbouw, filosofie, geneeskunde, kunst, enzovoort, werkzaam.

Rudolf Steiner was een moderne ingewijde. Dat wel zeggen dat hij kon schouwen in de geestelijke wereld. Die wereld was voor hemzelf een realiteit. Maar door zijn natuurwetenschappelijke studie wilde hij op geestelijk gebied op dezelfde wetenschappelijke manier onderzoek verrichten als op het fysieke terrein, zodat wat hij zag en waarnam door anderen geleerd kon worden. En dat betekende dat hij het denken van de mensen moest aanspreken, zodat de mensen zelf denkend de geestelijke werelden kunnen binnengaan. Hij leert de mensen op een nieuwe manier denken, zodat ze zelfstandig verder kunnen gaan en bewuste en vrije mensen kunnen worden die vrij denkend, intens voelend en sterk willend op de aarde en in de geestelijke wereld staan.

Een ieder die een verlangen in zichzelf ontdekt om meer te willen dan alleen een materialistische wereld, een leven dat niet verder gaat ‘dan z’n neus lang is’, maar die zich als westers mens ook niet thuis kan voelen bij een voor veel hedendaagse mensen te vage spiritualiteit, kan bij Rudolf Steiner stof vinden die zijn leven kan veranderen, verrijken en diepgang geven. Rudolf Steiner geeft onnoemlijk veel als je je door hem laat inspireren.

print deze pagina...

© Antroposofie in Friesland 2010-2021