Ledengroep 

Leeuwarden

Leden en aspirant-leden van de Antroposofische Vereniging kunnen de ledenavonden bezoeken. Deze worden in Leeuwarden eens per twee weken op dinsdagavond (van 20.00 – 21.30 uur) gehouden. Leden die zich bij de groep willen aansluiten, kunnen zich aanmelden bij het onderstaande telefoonnummer. Voor aspirant-leden is een gesprek met één van de contactleden vooraf wel noodzakelijk.
Als iemand besluit lid te worden kan de aanmelding geschieden bij de Antroposofische Vereniging in Nederland (te Zeist). Indien gewenst kan hij of zij dan ook deel gaan nemen aan de ledengroep ter plaatse.

Op een ledenavond wordt gesproken over antroposofie in het algemeen en antroposofie in de praktijk van het dagelijks leven. Meestal gebeurt dit aan de hand van een boek van Rudolf Steiner.

Contact:

Thea Meijer
0513-647149

antrop.ver.friesland@hotmail.com

print deze pagina...

© Antroposofie in Friesland 2010-2021